Zarząd

Władze Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
w kadencji 2014- 2018


Zarząd Główny od 11-2015

Prezes                                           - Roman Warzecha
Pierwszy wiceprezes                      - Feliks Sokoła
Wiceprezes ds. chórów                  - mgr Helena Toja
Wiceprezes ds. orkiestr                 - dr Mariusz Kowalczyk
Sekretarz                                       - mgr Andrzej Wójcik
Z-ca sekretarza                             - Jadwiga Zaremba
Skarbnik                                        - Barbara Liczberska
Z-ca skarbnika                              - mgr Krystyna Sławicka
Dyrektor Artystyczny                     - Krzysztof Karol Kaganiec
Z-ca dyr. artystycznego                 - dr Mariusz Kowalczyk
Kapelan                                         - ks. prał. prof. dr hab. Antoni Reginek
Członek Zarządu Głównego           - mgr Ryszard Buczek
Członek Zarządu Głównego           - Krystian Dziuba
Członek Zarządu Głównego           - Benedykt Oberda
Członek Zarządu Głównego           - mgr Jacek Turalik
Kierownik Biura                              - Eleonora Sładkowska
Radca Prawny                               - mec. Stanisław Krusz2014- 11.2015

Roman Warzecha - prezes - Katowice
mgr Jacek Turalik - pierwszy wice prezes - Mysłowice
Feliks Sokoła - wice prezes d/s chórów - Piekary Śląskie
dr Mariusz Kowalczyk - w-ce prezes d/s orkiestr - Knurów
mgr Andrzej Wójcik - sekretarz - Katowice
Jadwiga Zaremba - z-ca sekretarza - Chudów
Barbara Liczberska – skarbnik - Katowice
mgr Krystyna Sławicka - z-ca skarbnika - Chorzów
mgr Helena Toja - kronikarz, informatyk - Chorzów
mgr Ryszard Buczek - członek Zarządu Głównego - Gliwice
Krystian Dziuba - członek Zarządu Głównego, sztandarowy- Biertułtowy
Benedykt Oberda - członek Zarządu Głównego, chorąży sztandaru – Orzesze
Krzysztof Karol Kaganiec – dyrektor artystyczny – Katowice
ks. prof. dr hab. Antoni Reginek – kapelan ŚZChiO – Katowice


Główna Komisja Rewizyjna


mgr Kazimierz Tulaja - przewodniczący - Pszczyna
dr Krzysztof Chlipalski - wiceprzewodniczący - Gliwice
mgr Iwona Fojcik - sekretarz - Marklowice
Kazimierz Bednorz - członek GKR, sztandarowy - Rydułtowy
inż. Jerzy Szymała - członek GKR - Łaziska Górne