Przydatne linki

Polski Związek Chórów i Orkiestr:
http://www.zgpzchio.pl

Feliks Sokoła - pierwszy wice prezes:
felso@tlen.pl

mgr Helena Toja - wice prezes d/s chórów:
helenat@wp.pl 

dr Mariusz Kowalczyk - w-ce prezes d/s orkiestr:
mario_kowalczyk@wp.pl 

mgr Andrzej Wójcik_sekretarz:
wojand@poczta.onet.pl

Jadwiga Zaremba - z-ca sekretarza:
dziunia2303@wp.pl

Barbara Liczberska_skarbnik:
liczberska@interia.pl

Krystyna Sławicka - z-ca skarbnika:
slawicka@interia.pl

mgr Ryszard Buczek - członek Zarządu Głównego:
ryszardbuczek@o2.pl

mgr Jacek Turalik - członek Zarządu Głównego:
jacek.turalik@interia.pl

Krystian Dziuba - członek Zarządu Głównego, sztandarowy:
dziuba.k@wp.pl

Benedykt Oberda_członek Zarządu Głównego, chorąży sztandaru:
boberda@gmail.com

Krzysztof Karol Kaganiec – dyrektor artystyczny:
krzysztof-karol@wp.pl

ks. prof. dr hab. Antoni Reginek _kapelan ŚZChiO:
areginek@katowice.opoka.org.pl

Iwona Fojcik - Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany SPÓJNIA:
iwafojcik@tlen.pl

Towarzystwo Śpiewacze ModusVivendi:
modus.vivendi.katowice@gmail.com

Chorzowskie Centrum Kultury:
Chorzów: http://www.chck.pl

Chór MAGNIFICAT:
http://chormagnificat.blogspot.com

Urząd Miasta Chorzów:
http://www.chorzow.eu

Okręg Chorzowsko-Świętochłowicki:
http://okregchorzowsk.blogspot.com

Okreg Tarnogórski:
http://www.szchio.okregtg.tarnogorski.pl/

Chór Belcanto:
http://www.belcanto.gaszowice.pl/

Towarzystwo Śpiewacze ECHO Łaziska Górne:
http://www.echo.laziska.pl/

Chór Mieszany LUTNIA Chorzów:
http://www.lutnia.com.pl/