Inne zespoły

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
powstał w 2006 roku. Zespół składa się ze studentów, pracowników oraz absolwentów Uniwersytetu. Reprezentuje swoją Uczelnię na uroczystościach akademickich, koncertach i wydarzeniach regionalnych, a także konkursach i festiwalach muzyki chóralnej  w kraju i za granicą. Chór zdobył nagrody na konkursach ogólnopolskich w Gnieźnie, Będzinie, Tychach, Międzyrzeczu i Bydgoszczy, koncertował we Włoszech, Hiszpanii i Turcji. W 2012 roku zajął I miejsce w kategorii chórów dorosłych mieszanych na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie. W swoim dorobku ma nagrania płytowe. Chór prezentuje muzykę klasyczną  i sakralną, rozrywkową, gospel, ludową i śląską.

Dyrygentem Chóru jest Michał Brożek.

AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
to zespół, który powstał w 1945 r., kiedy to przybyli do Gliwic pracownicy i studenci Politechniki Lwowskiej i jest kontynuatorem Lwowskiego Chóru Technickiego.

W kraju Chór ma ok. 40 występów rocznie. W trakcie ponad 30 wyjazdów do prawie wszystkich krajów Europy, na Syberię, do Kanady, USA, Korei Płd. i Ameryki Pd. dał ponad 100 koncertów. Uzyskał ponad 50 nagród muzycznych i wyróżnień za swą społeczną działalność, m.in. nagrodę: Ministra Kultury i Sztuki. W 1996 i w 2005 roku otrzymał nagrody Prezydenta Miasta Gliwice, władze Uczelni przyznały mu w 1998 roku Odznakę Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej oraz w 2005 roku Medal 60-lecia za szczególne zasługi dla rozwoju Uczelni.

Chór nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji, wydał m.in. 6 płyt kompaktowych, m.in. w 2006 roku„NA NIEBIE SŁYCHAĆ ŚPIEWY ANIELSKIE” z kolędami w opracowaniu Henryka Jana Botora i w  2008 roku, „MISSA NOVA” – kompozycja na chór, solistów i orkiestrę jazzową.

Od 1980 roku chór jest organizatorem ogólnopolskiego festiwalu pod nazwą “Gliwickie Spotkania Chóralne”. Ta muzyczna impreza na stałe wpisała się w pejzaż muzyczny Gliwic stanowiąc wyjątkową okazję dla popularyzacji muzyki chóralnej rodzimej i światowej będąc przeglądem dorobku zaproszonych chórów.

 Zespół jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów. Laury zdobyte w ostatnich latach to m.in.

  • Grand Prix XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej z pucharem Prezydenta RP (2006),
  • I nagrodę w kat. chórów akademickich IX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „CANTIO LODZIENSIS” (2006),
  • I nagrodę w kat. chórów mieszanych w XVI Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej (2007),
  • I nagrodę w kat. utworu narodowego VII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Bośni i Hercegowinie (2007).
  • Pierwsze miejsce w przesłuchaniach w OHRID CHOIR FESTIVAL (2009),
  • GRAND PRIX XII Międzynarodowych Spotkań Chóralnych „AD GLORIAM DEI” (2011) 

 

Tomasz Giedwiłło – dyrygent

Chór „Cantabile” przy Parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach

Chór powstał w 1992 roku przy Parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Caritas diecezji Gliwickiej Ks. Pawła Porady. Zbierając środki na budowę Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach, chór występował w Austrii, Niemczech, Włoszech i Francji. W listopadzie 1997 roku zmarł dyrygent chóru ks. Paweł Porada, a batutę przejęła Pani Lilianna Czajkowska, która już wcześniej prowadziła zajęcia sekcyjne. Pod jej dyrekcją chór brał udział w wielu koncertach kolęd, pieśni maryjnych i pasyjnych. W połączeniu z chórami diecezji Gliwickiej śpiewał również uroczyste Nieszpory podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach. W 2002 roku została zapoczątkowana w Gliwicach tradycja jesiennego Festiwalu Muzyki Religijnej. Chór „Cantabile” uczestniczył w dziesięciu jego edycjach. Działalność ta związana jest z faktem, że począwszy od 2002 roku chór „Cantabile” został objęty patronatem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a obecnie Śląskiego Chóru i Orkiestr. W 2005 roku Chór uczestniczył w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Chórów i Orkiestr w licheniu. Chór ten bierze udział w wielu ważnych wydarzeniach w diecezji Gliwickiej wraz z czterema połączonymi chórami. Jest już tradycją, że co roku Chór śpiewa kolędy lub pieśni Maryjne dla pensjonariuszy DPS Wiśnicze.

W roku 2012 chór obchodził swoje 20-lecie istnienia.

 

Chór „Cecylia” – z Paniówek

 

Chór mieszany „Cecylia” powstał w listopadzie 1989 roku z istniejącego zespołu żeńskiego „Bałamutki”. Przyjęta nazwa chóru „Cecylia” nawiązała do tradycji swych przodków sięgającego okresu międzywojennego, gdzie istniał zespół śpiewaczy pod tą właśnie nazwą.

Chór  ma bardzo bogaty i zróżnicowany repertuar obejmujący pieśni ludowe, patriotyczne, sakralne i okolicznościowe. Z powodzeniem występuje i uświetnia imprezy kulturalne na terenie Gminy Gierałtowice, uroczystości kościelne w okręgu gliwickim oraz w regionie. Towarzyszy niemal we wszystkich ważniejszych wydarzeniach religijnych w kościele parafialnym p.w. św. Urbana w Paniówkach. Do tradycji należą organizowane co roku przez chór wraz z zaproszonymi muzykami i innymi zespołami spotkania z muzyką sakralną takie jak:  Gorzkie Żale z Pieśnią Pasyjną, koncerty Pieśni Maryjnych i koncerty kolędowe z orkiestrą dętą.

Chór współpracuje z wieloma zespołami, szczególne więzi sympatii łączą go z  chórem „Stonava” ze Stonawy na Zaolziu. Chór występował na wielu scenach krajowych jak i zagranicznych m.in. na Litwie, we Lwowie, w Austrii i w Czechach.

Zespół zdobył wiele wyróżnień i nagród m.in. III nagrodę podczas Tyskich Wieczorów Kolędowych oraz III miejsce na Festiwalu Muzyki Chóralnej Juliusza Łuciuka w Częstochowie. Był gospodarzem przesłuchań eliminacyjnych festiwalu „Magnificat” w roku 1998, którego finał odbywał się w Piekarach Śląskich i gdzie otrzymał wyróżnienie.

W maju 2012 r. zdobył Brązowy Dyplom na XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Chór „Cecylia” jest wizytówką Paniówek oraz Gminy Gierałtowice za co otrzymał tytuł wraz ze statuetką „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.

Prezes chóru: Stefania Rudnik

Dyrygent: Andronika Krawiec


                                          „CAPELLA NICOPOLENSIS”

                 Zespół Muzyki Dawnej i Tańca Historycznego z Mikołowa.

 

        Założona w 1991 roku „Capella Nicopolensis” jest zespołem w Polsce unikalnym. Co prawda zainteresowanie dawnymi tańcami i muzyką nie jest już zjawiskiem odosobnionym, lecz młodzi artyści z Mikołowa są jednocześnie muzykami, śpiewakami i tancerzami, prezentując we wszystkich tych dziedzinach najwyższy artystyczny kunszt. To też jest źródłem licznych sukcesów, bowiem zespół zdobył główne laury na wszystkich krajowych konkursach, festiwalach i przeglądach dawnych tańców i muzyki. „Capella Nicopolensis” regularnie koncertuje, zawsze wywołując aplauz publiczności. Barwne stroje będące replikami ubiorów renesansowych, muzyka wykonywana m.in. na historycznych instrumentach, przyczyniają się do stwarzania widowiska fascynującego, przenoszącego widza bez reszty w niezwykły świat dźwięków, ruchu i kolorów.

W repertuarze zespołu znajdują się tańce i utwory świeckie, oraz muzyka sakralna obejmująca okres późnego średniowiecza i renesansu. Od 1994 roku „Capella Nicopolensis” należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu jest Andronika Krawiec. Układy taneczne są w pieczy Bożeny Krzyżowskiej oraz asystentek Pauliny Jakóbczak i Anety Muller.

Zespół występował i zdobywał laury, m.in. na ogólnopolskim Przeglądzie Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, na Międzynarodowym Festiwalu „Maj z Muzyka Dawną” we Wrocławiu, na Międzynarodowym Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” w Krakowie, Festiwalu Korowód w Warszawie, na Ogólnopolskich Prezentacjach Psalmodycznych w Chorzowie, Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dawnej w Malborku a także w Achern w Niemczech, w Klimkowicach i Stonawie w Czechach, w Trenczynie i  Ilawie na Słowacji oraz na Litwie.

 

Zapraszamy na podróż w czasie!

Wraz z nami możecie Państwo przebywać na renesansowym dworze, słuchając muzyki, oglądając tańce, a nawet uczyć się ich. Ubarwimy każdą uroczystość i zabawę – czy to pod dachem, czy pod gołym niebem.

Zabierzemy tam, gdzie jeszcze nie byliście.

                                          Szukajcie nas w Mikołowie!

 Miejski Dom Kultury                                     www.capellanicopolensis.mdkmikolow.eu              

43 – 190 Mikołów, Rynek 19